Als efectes del que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal , pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades , l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat de NAJAT EL HACHMI BUHHU ( NAJAT EL HACHMI ) , amb la finalitat de poder satisfer el servei prestat ( donar respostes de manera adequada a les seves peticions d’informació i a les demandes de prestació de serveis).

Mitjançant l’emplenament i enviament del corresponent formulari , l’usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part NAJAT EL HACHMI BUHHU ( NAJAT EL HACHMI ), podrà exercir els drets d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició previstos en la Llei , dirigint un escrit amb còpia de document d’identificació oficial a NAJAT EL HACHMI BUHHU ( NAJAT EL HACHMI ) e- mail : info@najatelhachmi.com

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula suposa a més la prestació del seu consentiment per a rebre comunicacions comercials de NAJAT EL HACHMI BUHHU ( NAJAT EL HACHMI )) a través de correu electrònic relatives a productes i serveis de l’empresa . En tot moment podrà vostè oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient seguir les instruccions de baixa que s’inclouran en qualsevol comunicació comercial que li remetem o bé dirigint la seva sol · licitud a l’adreça postal de l’empresa   esmentada més amunt.

En cas que vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió , obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en el paràgraf anterior .

L’usuari garanteix i respon , en qualsevol cas , de la veracitat , exactitud , vigència i autenticitat de les dades personals facilitades , i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.